Texter om Waldorfpedagogik och Antroposofi

 

Trälarnas sång   Dikt av Christian Morgenstern

Del I: Om kvalitet av Andreas Worel

Del II: Om kvalitetens väsen

Del III: Ett kvalitetskoncept som motsvarar waldorfpedagogikens väsen

SOME MYTHS ABOUT WALDORF EDUCATION