Skävegårds HALMHUS Järna

A house of straw and timber

Bilder från invigningen av halmhuset den 22 februari 1997

Del ett, 7 bilder. Foto: © Arthur Ross

Bottenplan mot söder Från andra våning
Från andra våning Stängbart öppetspis
Cas med ett barn i köket Solrummet
Halmhuset södre fasaden