Satellitfotot visar området från Järna by till Ytterjärna och antroposofiska verksamheter

Bilder - klicka på ett namn
Pictures - click on a name

Bilder © Arthur Ross 1998