Två människor av Arnet Kiehn

Bild av konstnären Arne Kiehn.
ATT MÅLA MED VAXKRITOR

Från ensidighet till mångfald - Ur färgen uppstår formen - I alla människor finns kreativitet och skaparkraft.

Tekniken bygger på arbete med Stockmar vaxfärger och terpentin och är således ett område inom målerikonsten som ännu är relativt outforskat.