Lärarelogo!
Waldorflärarutbildning
vid
Rudolf Steinerseminariet
i Järna

- en avd. inom Rudolf Steinerhögskolan -

Några röster från nuvarande utbildning:

Kenneth Melin, 36 år
"Jag har gått på vanlig lärarhögskola och har erfarenhet av undervisning i grundskolan, men kände att jag ville något mer. Här på Rudolf Steinerseminariet i Järna finns det helhetliga sammanhang som jag sökt, en gemensam grund för lärare, elever och föräldrar och en djupare mening i det pedagogiska arbetet. Det känns som ett privelegium att få gå här och jag utvecklas både som privatperson och lärare."

Carlos Zelade, 37 år
"Här får man träffa pedagoger som är högt kvalificerade både som människor och i sina yrkesroller. Det är lätt att finna sig tillrätta i denna mångkulturella miljö med stor tolerans och respekt."

Nina Langman, 30 år
"Det är en utmaning att kunna gestalta sin undervisning på ett levande och konstnärligt sätt och väcka frågor inom varje individ. De stora, centrala frågorna om människans utveckling står här på seminariet alltid i centrum."

Fredrik Gröndahl, 28 år
"En varsam hand ledde mig hit. Genom sammanträffanden, för osannolika för att kallas slump, visste jag att det var här jag skulle vara. Verkligheten fick en ny dimension. Det är spännande att leva."

Tänk att på ett sunt sätt få ta del i världsutvecklingen genom att inspirera barnen att bli hela människor !

 • I dag står vi mitt inne i en omvälvande och nyskapande tid. Den pedagogiska uppgiften är en av de viktigaste i vår tid. Kan vi ge kommande generationer handlingskraft och en ny optimism

 • Waldorfläraryrket bygger på den antroposofiska synen på människan och hennes utveckling, såväl fysiskt, själsligt som andligt. Som Waldorflärare får du arbeta med konstnärliga och sociala pedagogiska metoder. Utbildningen ger dig också impulser till egen utveckling.

 • Waldorflärarutbildningen vid Rudolf Steinerseminariet är ett 4-årigt heltidsstudium som ger behörighet att undervisa i waldorfskola åk 1-8.

 • Det första studieåret benäms "Den forskande, skapande människan" och främjar en förståelse av människan, naturen och kulturhistorien ur en antroposofisk synvinkel. De tre följande åren är inriktade på pedagogik, metodik och ämnesstudier. Lärarens utveckling, social fostran och omdömesbildning är viktiga områden.

 • Under alla 4 åren undervisas och övas konstnärliga ämnen såsom; musik, sång, talgestaltning, eurytmi, målning, formteckning, skulptur, Bothmergymnastik, drama, träslöjd, och metallslöjd.Övandet i de konstnärliga ämnena utgör en levande och glädjefylld del av utbildningen.

 • Grupparbeten och individuella arbeten, samt skriftliga och muntliga redovisningar ingår i studieplanen.

  Allmän information:

  Förkunskaper: Allmän behörighet

  Utbildningen är avgiftsbelagd. För avgiften kan man söka studielån från CSN då hela utbildningen är studielån och studiemedelsberättigad.

  Boende:
  För de som önskar finns studentrum att hyra i närbelägna hus på området

  För vidare upplysningar:
  Kontakta seminariets expedition,
  tel: 08-551 503 25
  fax: 08-551 506 85

  Ansökan sänds till:
  Rudolf Steinerseminariet, 153 91 Järna

  Sidan är sammanställd av pedagogerna åk. 2 i Järna 1995-96.