Månknutar

Om man ritar upp solens och månens banor på himlen, så går de lite olika vägar. Månnoderna är de två punkter där banorna korsar varandra. (= södra och norra månnoden, brukar finnas med i vanliga horoskop) En månknut inträffar då månnoden återvänder till samma punkt igen.

Det tar i genomsnitt 6798,38 dagar!

(Det är denna siffra astrologer brukar räkna med. Månen rör sig dock tämligen oregelbundet, så om man tar hänsyn till det kan det bli ett antal dagar annorlunda.)

Jag skickar med en Excel-fil som har konstanten inlagd. Det är bara att mata in födelsedata!
Anders N.

moonnode.xls (13K)

 

 


Jaerna Bridge - Järnabron     antroposofi.org