Läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter i Sverige

Dormsjöskolan
776 98 Garpenberg
Boende och skola för barn och ungdomar
Tel.0225-230 55, Fax.0225-230 22

Ensjöholms by
603 66 Norrköping
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.011-14 30 30, Fax.011-14 65 29

Framnäs
646 00 Gnesta
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.0158-26 995, Fax.0158-132 07

Fridebo
Tiondebodsvägen 7,153 35 Järna
Boende för vuxna.
Tel.08-551 713 33, Fax.08-551 705 05

Furu, Stiftelsen
Furuvägen 2, 153 35 Järna
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-551 706 40, Fax.08-551 706 06

Färingeskolan
Eneby,179 97 Färentuna
Boende och skola för ungdomar.
Tel.08-560 431 96, Fax.08-560 435 45

Hagastiftelsen
Bredsäter,153 95 Järna
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-551 700 90, Fax.08-551 714 01

Haganäs
Box 45,153 21 Järna
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-551 521 77, Fax.08-551 521 76

Hajdes ek förening
Hajdes Fröjel, 620 20 Klintehamn
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.0498-24 49 46, Fax.0498-24 41 33

Helgesta
150 21 Mölnbo
Boende,skola och dagverksamhet för ungdomar och vuxna.
Tel.0158-230 90, Fax. 0158-231 20

Klockargården
S:a Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-551 700 04, Fax.08-551 704 50

Kristoffergården
153 92 Hölö
Boende och skola för barn och ungdomar.
Tel.08-551 571 71, Fax.08-551 511 71

Kvarntunet
Trädgårdsvägen 2-6,155 32 Nykvarn
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-550 226 86, Fax.08-550 226 87

Lilla Herrgården
Kloster 14, 770 73 Garpenberg
Boende, skola och dagverksamhet för barn och ungdomar.
Tel. 0225-230 02

Lugnet
Utholmsvägen, 178 91 Munsö
Boende och dagverksamhet för vuxna.
Tel.08-560 502 59, Fax.08-560 502 59

Malmgården Vita bergen
Malmgårdsvägen 53, 116 38 Stockholm
Dagverksamhet för unga vuxna.
Tel.08-641 58 94

Mariagården
Kassjö 445, 905 93 Umeå
Boende, skola och dagverksamhet för ungdomar och unga vuxna.
Tel.090-390 14, Fax.090-390 02

Martinskolan
Box 5053, 123 05 Farsta
Läkepedagogisk skola klass 1-14,
integrerad i 12-årig Waldorfskola
Tel.08-604 38 27, Fax.08-604 16 46

Mikaelgården
153 91 Järna
Boende och skola för barn och ungdomar.
Tel.08-551 500 68, Fax.08-551 501 90

Mickelsgården
Lund 2905, 820 60 Delsbo
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel. 0653-108 68

Mora park
153 95 Järna
Boende och pedagogisk verksamhet för yngre barn.
Tel.08-551 700 34, Fax.08-551 730 09

Norrbyvälle Gård
Boende för ungdomar och unga vuxna.
153 95 Järna
Tel.08-551 739 02, Fax. 08-551 700 46
Mobil 010-661 93 42

Novalisskolan
S:a Järnvägsgatan 10, 153 30 Järna
Skola och arbete för ungdomar.
Tel.08-551 746 60, Fax. 08-551 714 01

Saltå Arbetsskola
153 95 Järna
Boende, dagverksamhet,och skola för ungdomar och vuxna
Tel.08-551 501 49, Fax.08-551 506 30

Sanna Gård
Edsberg, 716 91 Fjugesta
Boende och dagverksamhet för ungdomar och vuxna
Tel.0585-315 70, Fax.0585-106 00

Solbergahemmet
153 91 Järna
Boende och skola för barn och ungdomar
Tel.08-551 501 26, Fax.08-551 506 51

Solvända
270 33 Vollsjö
Boende och dagverksamhet för ungdomar och vuxna

Solåkrabyn
153 91 Järna
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.08-55 l 500 92, Fax.08-551 506 60

Solåkrabyn-Östra
640 61 Stallarholmen
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.0152-432 69, Fax.0152-432 71

Staffansgården
Box 66, 820 60 Delsbo
Boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.0653-168 50, Fax.0653-109 68

Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik
Vårdinge by, l 50 21 Mölnbo
Skola och boende för ungdomar samt boende och dagverksamhet för vuxna
Tel.0158-231 35, Fax.08-557 700 46

Telleby Verkstäder
Prästgårdsvägen 70, 153 21 Järna
Skyddade verkstäder
Tel.08-551 743 20, Fax.08-551 749 01

Tobiasgården
Vegestorp 7235, 442 93 Kungälv
Boende, skola och dagverksamhet
för barn och ungdomar
Tel.0303-22 29 75

Årsta Gård
Svärdlångsvägen 2-16, 120 60 ÅRSTA
Boende,skola och dagverksamhet
för barn och ungdomar
Tel.08-91 91 41, Fax.08-81 85 42