Karlavagnens Barnträdgård, Visby Karlavagnens Barnträdgård, Visby Karlavagnens Barnträdgård, Visby

Karlavagnens Barnträdgård, Visby

Karlavagnens Barnträdgård, Visby

Karlavagnens Barnträdgård, Visby

Karlavagnens Barnträdgård, Visby

Karlavagnen, Waldorfförskola
Visborgsgatan 61, 621 58 Visby
Tfn 0498- 21 65 91

Egen hemsida: www.karlavagnensbarntradgard.se

Foto: Arthur Ross www.GuteBild.se september 1999