Kristensamfundet
En information

Kristensamfundet är en sammanslutning av människor som strävar efter en förnyelse av det religiösa livet.

Vi vill ta hänsyn till och bejaka det faktum att mänskligheten befinner sig i en ständig utveckling. Ursprungskällan till förnyelse kan emellertid aldrig utgöras av tradition eller kulturarv - utan endast av den som har kraft att ständigt på nytt övervinna dödskrafterna i världen: Kristus, den ur döden Uppståndne.

Det gäller först och främst att finna Honom, som, såsom en broder, följer mänsklighetens alla ödesvägar och även finns närvarande i vår tids omskakande händelser.

Kristensamfundet försöker, med stor uppmärksamhet och vakenhet, gå en stillsam väg, alltid spanande efter de gyllene spår som den Uppståndne lämnar efter sig i historien, nutiden och i människornas ödesväv.

Ett utomordentligt hjälpmedel för att skärpa den blicken är de sju förnyade sakramenten, som kan genomsyra människobiografierna och bli till ett slags sinnesorgan för att upptäcka de högsta andliga verkningarna i jordetillvaron:

  1. Dopet vid jordelivets början
  2. Konfirmationen vid inträdet i ungdomsåldern
  3. Människovigningens handling (Nattvarden) som är urbilden för människoandens sunda och legitima förbindelse med jordematerien
  4. Kommunionsförberedelse för karaktärsdaning och utveckling av samvetskraft
  5. Sista smörjelsen när det själsligt-andliga hos människan skall lämna sitt jordiska hölje i dödsögonblicket
  6. Prästvigningen för den som skall kunna förvalta och ansvara för de sakramentala krafterna
  7. Vigsel för att välsigna de djupaste sociala krafterna inom människolivet

Dessa möjligheter ställs i frihet till förfogande åt människor i den förhoppningen att de mer och mer uppmärksammar de verksamma nådekrafterna i sakramenten, som ju kan upplevas med sinnena.

Därför behöver Kristensamfundet inga dogmer. All verksamhet inom Kristensamfundet sker frivilligt.

Kristensamfundet grundades år 1922 och hade redan från början både manliga och kvinnliga präster. I november 1996 arbetar 382 präster runt om i världen. Där finns församlingar i Nord- och Mellaneuropa, Nord- och Sydamerika, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland och inom en nära framtid också i Japan.

Uwe Lemke, präst i Kristensamfundet

Mera om Kristensamfundet på www.antroposofi.org