Blir vi uppmärksammade?

I somras förrättades Människovigningens handling förförsta gången på Island. Det var i samband med en kurs for antroposofiskt intresserade läkare, som brukar träffas en gång om året någonstans i Norden. En präst frän Kristensamfundet är alltid med. Det läkepedagogiska hemmet Stavholt stod på ett utomordentligt generöst sätt värd för sammankomsten. En rad utflykter förde oss till en hel del av mycket intressanta platser på denna vulkanö mitt i Nordatlanten. Vår guide på dessa turer, Kerstin Andersson - född svenska - kunde berätta otroligt mycket om Islands människor, deras livsvillkor, historia, litteratur och musik, om öns flora och fauna. Beträffande klimatet berättade hon, att det naturligtvis på grund av närheten till havet är förhållandevis varmt om vintern och svalt om sommaren. Åskväder? Ja kanske en, två gånger om året, MEN ALDRIG OM SOMMAREN!

Kvällen innan vi skulle fira Människovigningens handling för första gången på ön sade den danska flicka, som skoter korna på gården: Det blir nog dåligt väder imorgon, precis som när vi grundade Antroposofiska Sällskapet här på Island för två år sedan. Då blev det också en våldsam storm i atmosfären. Under natten väcktes vi och halva befolkningen på södra Island av ett långt utdraget muller, föregått av ett våldsamt skyfall. Vår guide berättade nästa morgon att hon länge satt upp i sängen, intensivt lyssnande om Heklavulkanen kanske hade fått ett utbrott igen. Hon ville i så fall väcka sin familj. Men det var ÅSKVÄDER! "Det har får jag nog äta upp, att jag sagt 'det blir aldrig åskväder om sommaren på Island.' Där var han igen, den starke Tor, som nog iakttog vad nytt som skulle försiggå i hans lufthav, i elementarriket. En liknande hälsning hade vi ju fått höra, när vi just hade vigt Siguns kapell på Gotland för fem år sedan. Nog blir vi uppmärksammade när vi firar de heligaste handlingarna här på jorden - i alla fall av de högsta andliga väsendena, kanske inte så mycket av de sovande människorna.

Uwe Lemke

 


Jaerna Bridge - Järnabron     www.antroposofi.org