Kristensamfundet    Fest och dans till förmån för den nya kyrkan
12 juni 1999

Festen kan börja Jonna o Mattias

 
Musikanter Vid grillen

 
Mycket vid grillen Nu dansar vi Vänta för kunder

 
Nu dansar vi Härlig stämning

 

Mera om Kristensamfundet
Foto: Arthur Ross, 12 juni 1999

 

Webbyrån = antronet