Kristensamfundet     Ungdom på cykeltour     Davide, Gotland

 
matsalen matsalen matsalen

 
tälten

 
i ladan i ladan

 
på gården

på tork

samtal

 

Mera om Kristensamfundet
Foto: Arthur Ross, augusti 2001