i Järna bygger en kyrka

Bilder   Byggbrev februari 1999

Bakgrund

Alltsedan 40-talet har Kristensamfundet varit verksamt i Järna. Prästerna Karl Engkvist, Helmuth Gisele och senare Britt Haglund kom regelbundet ut till Järna från Stockholm. Provisoriska rum inrättades för firandet av Människovigningens handling och övriga sakrament. Dels i privata hem men också i en gammal biograf på Hagagatan.1960 fick så Samfundet sina första egna rum det lilla kapellet vid Saltå. Allt eftersom deltagarnas antal steg upplevdes kapellets litenhet och enkelhet som allt mer betungande och så kom utbyggnaden år 1979. Förutom 30 m² större kultrum blev det även bårrum, sakristia, hall, vatten, avlopp, toalett. Nu har även detta blivit otillräckligt. Församlingens liv och verksamhet har skapat behov av mer och fler rum för fler människor och fler användningsområden: till exempel barnfester, barnvakt, konfirmationsläsning och ungdomsträffar. Även musiklivet har utvecklats och behöver sin plats, också för en orgel så småningom.

Om du vill hjälpa

Givetvis kommer ett bygge i denna dimension, med plats för 200 personer att kosta mycket pengar. Ett grundkapital har vi redan, men vi behöver cirka 2 miljoner kronor till. Ekonomiska gåvor är vi mycket tacksamma för.Vi kommer att behöva praktisk hjälp under själva byggprocessen. Det kommer att finnas många olika arbetsuppgifter och är du intresserad kan du höra av dig till någon av kontaktpersonerna. Eventuellt planerar vi även ett eller några byggläger i sommar.

Grundläggande tankar

Grundtanken med vårt bygge är att det skall ge Kristensamfundet i Järna och Sverige en ny kyrka; och att det skall ske med ett varsamt tillvaratagande av naturliga och mänskliga resurser.Vi vill arbeta på ett sådant sätt att de människor som ser något viktigt i denna kyrka kan hjälpa till. Inte bara ekonomiskt utan även genom direkta insatser. Vi tror att det är möjligt att bygga så att människor som önskar en ny kyrka också ges möjlighet att skapa den med sina händer. Materialmässigt önskar vi en så ekologiskt hållbar lösning som möjligt, och har därför valt de material som finns närmast till hands. I Järna är det lera, halm och trä; och även om det byggts i denna teknik förut så är det ett slags utvecklingsprojekt. Arkitekten är Walter Druml, Järna.

  Tidsplan
  Januari: Virke avverkas
  April: Fundament påbörjas
  Maj: Stomme påbörjas
  Juni: Tak påbörjas, lerarbeten påbörjas
  Augusti: Puts påbörjas
  September: Fönster, dörrar
  December: Ett tätt skal klart!

  Bilder
 
   Vi planerar att använda följande material till kyrkbygget:
   Ytterväggar av putsad lerhalm
   Innerväggar och golv av trä
   Ett grönt levande yttertak av sedumväxter.

  Kontaktpersoner:
  Bjarne Edberg 08- 551 744 11
  Ylwa Breidenstein 551 749 69
  Jan-Erik Laurén 551 700 80
  Johan Green 551 507 36
  Hans Bertilsson 551 719 39

Postgiro 619 64 35–9 Kristensamfundet i Järna, Byggkonto

 


Jaerna Bridge - Järnabron     antroposofi.org