Vid invigningen av Kristensamfundets nya kyrka i Järna

15, 16 och 17 oktober 1999

Gåvor, tal, musik och spex på lördag

 
Hälsningar till Järnaförsamlingen Blommor från Norrköping Musiker på läktarn

 
Byggarbetare Byggarbetare igen

 

Mera om Kristensamfundet
www.antroposofi.org
Foto: Arthur Ross

 

Webbyrån = antronet