Kristensamfundet     Siguns Kapell     Davide, Gotland

 
Alterbilden Siguns Kapell, interiör

 
Siguns Kapell Staffan och Bernt målar

 
Målning Siguns Kapell, norra fasaden

 

Mera om Kristensamfundet
Foto: Arthur Ross, maj 1999

 

Webbyrån = antronet