Rudolf Steiner

Kalender
1912/13

Själskalender

  Datering efter den andra utgåvan 1918/19
1     1-6 april,   29 sept-5 okt,   6-12 okt,   26-31 mars
2     7-13 april,   22-28 sept,   13-19 okt,   21-25 mars
3     14-24 april,   15-21 sept,   20-26 okt,   16-20 mars
4     25 april-4 maj,   8-14 sept,   27 okt- 2 nov,   9-15 mars
5     5-11 maj,   1-7 sept,   3-9 nov,   2-8 mars
6     12-18 maj,   25-31 aug,   10-16 nov,   23 feb- 1 mars
7     19-25 maj,   18-24 aug,   17-23 nov,   16-22 feb
8     26-31 maj,   11-17 aug,   24-30 nov,   9-15 feb
9     1-8 juni,   4-10 aug,   1-7 dec,   2-8 feb
10     9-15 juni,   28 juli-3 aug,   8-14 dec,   26 jan- 1 feb
11     16-22 juni,   21-28 juli,   15-21 dec,   19-25 jan
12     23-29 juni,   14-20 juli,   22-28 dec,   12-18 jan
13     30 juni- 6 juli,   7-13 juli,   29 dec- 4 jan,   5-11 jan

Inledningen, förord och komposition.

 
troskel-100.jpg - 2283 Bytes
"Tröskelövergångens rektangel" eller
"påsk - mikaelirektangeln"
   Påskstämning: Påskdagen - lördag efter påsk; (1 - 6 april):

   1. När ifrån världens vidder
   nu solen vänder sig till mänskors sinnen
   och glädje strömmande ur själens djup
   i skådandet med ljus förenas,
   då drar ur självets hölje
   i rummets vidder tankar,
   som dunkelt binder
   det mänskliga till andens liv.

   Mikaelistämning (29 september - 5 oktober):

   26. Natur, ditt moderliga vara:
   jag bär det i min viljas väsen;
   och makten av min viljas eld
   stålsätter nu min andes drifter,
   så att den föder egen känsla
   att bära mig uti mig själv.

   Höst; Första oktoberveckan (6 - 12 oktober):

   27. In i mitt väsens djup sig tränger
   en dunkel förkänsla, som gör
   att jag, då jag mig själv betraktar,
   ser mig som gåva utav sommarns sol,
   som likt ett frö skall leva värmande
   i hösten såsom själens kraft.

   Femte marsveckan påskveckan,
   palmsöndag - påskafton (26 - 31 mars):

   52. När ifrån själens djup nu anden
   sig vänder ut mot världstillvaron,
   och skönhet fyller rummets vidder,
   då drar från himlarymden
   livskrafter in i mänskokroppar;
   med makt förenar de
   det andliga med mänskans liv.

   Anm. Datering efter den andra utgåvan 1918/19.

 

forbered-100.jpg - 2375 Bytes
"Förberedelse - uppföljningsrektangeln"
   Andra aprilveckan 7 - 13 april):

   2. I sinnevärldens yttre sken
   förlorar tankens makt sitt eget väsen;
   och andens världar finner
   människogrodden åter,
   som har sin rot i dem,
   men som dock måste finna
   sin själsfrukt i sig själv.

   Fjärde septemberveckan (22 - 28 september):

   25. Jag får mig själv tillhöra
   och breda ut mitt inre ljus
   i rummets och i tidens mörker.
   Naturen vill nu somna in,
   men själens djup skall vaka
   och vakande få bära solglöd in
   i kalla vinterflöden.

   Andra oktoberveckan (13- 19 oktober):

   28. Med nya krafter i mitt inre
   jag känner, hur mitt väsen vidgas,
   och hur det, styrkt av tankens strålar,
   från själens starka solmakt
   förmår att lösa livets gåtor,
   uppfylla mången önskan,
   för vilken hoppet redan svunnit.

   Vårens ankomst (21 - 25 mars):

   51. I mänskans inre väsen
   sinnenas mångfald sprider sig;
   världsanden ser sig själv
   i mänskoögats spegelbild,
   så att den därifrån
   kan skapa sig på nytt.

 

forstut-100.jpg - 2412 Bytes
"Den första utjämningsrektangeln"
   Tredje och fjärde aprilveckan 14 - 24 april

   3. Till världsalltet nu talar
   bortglömmande sig självt,
   medvetet om sin urgrund
   människans jag, som växer:
   i dig, då jag befriar mig
   från självets trånga bojor,
   utforskar jag mitt äkta väsen.

   Tredje septemberveckan (15 - 21 september):

   24. Sig själv i ständigt skapande
   kan själen varsebliva;
   världsanden strävar bort
   av självrannsakan styrkt
   och skapar så ur själens mörker
   sin egen viljas frukt.

   Tredje oktoberveckan (20 - 26 oktober):

   29. Att åt sig själv få tända tankens ljus
   med makt uti det inre,
   och tyda allt jag upplevt
   helt meningsfullt ur andens kraft,
   det är för mig nu sommarns arv,
   är höstens ro och även vinterns hopp.

   Tredje marsveckan (16 - 20 mars):

   50. Till mänskans jag nu talar
   världsalltets skaparlust,
   sig mäktigt uppenbarande
   och lösande sitt väsens krafter:
   i dig, när jag befriar
   mitt liv ur dess förtrollning
   uppfyller jag mitt sanna mål.

 

andraut-100.jpg - 2369 Bytes
Den andra utjämningsrektangeln"

   Fjärde aprilveckan till första veckan i maj; (25 april - 4 maj):

   4. Jag känner väsen av mitt väsen,
   så talar känslan,
   som i den solupplysta världen
   förenar sig med ljusets flöden;
   den vill åt tankens klarhet
   tillföra även värme
   och människa och värld
   till enhet fast förbinda.

   Andra septemberveckan (8 - 14 september):

   23. Nu dämpas höstlikt ner
   sinnenas retbarhet;
   och ljusets yttringar
   fördunklas utav dimmors slöjor.
   Jag själv i rummets vidder
   kan skåda höstens vintersömn,
   och sommarn har åt mig
   sitt eget väsen skänkt.

   Fjärde oktoberveckan (27 okt. - 2 november):

   30. I själens solljus spirar fram
   tänkandets mogna frukter,
   i självmedveten säkerhet
   all känsla nu förvandlar sig.
   Jag själv kan väl förnimma
   med glädje höstens vaka,
   och vintern skall i mig
   få väcka själens sommar.

   Andra marsveckan (9 - 15 mars):

   49. Jag känner världens krafter:
   så talar tankens klarhet,
   helt medveten om andens framsteg
   i mörka vinternätter,
   och världsdagen som närmar sig
   får känna hoppets strålar.

 

ljus-100.jpg - 2312 Bytes
"Ljusrektangeln"
   Första veckan i maj (5 - 11 maj):

   5. I ljuset, som från andens djup
   i rummet fruktbart väver
   och uppenbarar gudars verk:
   däri visar sig själens väsen
   vidgande sig till världstillvaro;
   det har nu uppstått
   från självets trånga instängdhet.

   Första septemberveckan (1 - 7 september):

   22. Ljuset från världens vidder,
   det verkar kraftfullt i mitt inre:
   det blir till själens ljus,
   som lyser ner i andens djup,
   att där frigöra frukter,
   som mänskans själv ur världens själv
   i tidens lopp nu låter mogna.

   Första novemberveckan (3 - 9 november):

   31. Ljuset från andens djup,
   likt solens ljus strävar det utåt,
   och blir till livets viljekraft,
   som lyser upp i sinnesdunkel
   att där frigöra krafter,
   som skaparmakter ur själens drifter
   i mänskoverk nu låter mogna.

   Första marsveckan (2 - 8 mars):

   48. I ljuset, som från världens höjder
   med makt nu flyter in i själen,
   framträder, själsfrågor besvarande,
   världstänkandets förvissning,
   som samlar sina strålars makt
   och väcker kärleken i mänskohjärtan.

 

kraft-100.jpg - 2364 Bytes
"Kraftrektangeln"
   Andra veckan i maj (12 - 18 maj):

   6. Ur egenheten har nu uppstått
   mitt själv och finner sig
   i världen uppenbarat
   som tidens och som rummets krafter.
   Och överallt ter världen sig
   som en gudomlig urbild av
   sin egen avbilds sanning.

   Fjärde augustiveckan (25 - 31 augusti):

   21. Jag känner hjälpsamt okänd makt
   sig stärkande mig skänka åt mig själv.
   Ett frö inom mig mognar,
   och ljusfylld aning väver
   det egna självets inre makt.

   Andra novemberveckan (10 - 16 november):

   32. Jag känner hjälpsamt egen kraft
   sig stärkande mig skänka bort till världen.
   Jag känner kraftfullt eget väsen,
   som vänder sig till klarhet
   i livets ödesväv.

   Fjärde februariveckan (23 februari - 1 mars):

   47. Ur världens sköte vill nu uppstå,
   upplivande för sinnesskenet, skaparlust.
   Den finner kraften i mitt tänkande
   nu utrustad med gudakrafter,
   som lever mäktigt i mitt inre.

 

kvadrat-100.jpg - 2240 Bytes
"Kvadraten" eller
"Den hotade jämviktens rektangel"
   Tredje veckan i maj (19 - 25 maj):

   7. Mitt själv nu hotar att fly bort
   starkt frestat utav världens ljus.
   Så låt du, mina anor,
   få kraftigt komma till sin rätt,
   och ersätt åt mig tankens makt,
   som här i sinnesskenet
   förlora kan sig själv.

   Tredje augustiveckan (18 - 24 augusti):

   20. Först nu känner jag tillvaron,
   som fjärran ifrån världen
   blott kunde släcka ut sig själv
   och endast byggande på egen grund
   blev tvungen att förstöras.

   Tredje novemberveckan (17 - 23 november):

   33. Först nu känner jag världen,
   som utanför min egen själ
   blir kraftlös, tom och kall.
   Den skapar sig på nytt i själen
   men finner döden i sig själv.

   Tredje februariveckan (16 - 22 februari):

   46. Nu världen hotar att bedöva
   den kraft, som bor uti min själ.
   Mitt minne, träd du fram
   och stråla klart ur andens djup,
   och stärk mig i mitt skådande,
   som blott ur viljekrafter
   sig självt bevara kan.

 

stegring-100.jpg - 2426 Bytes
"Stegringens rektangel"
   Fjärde veckan i maj (26 - 31 maj):

   8. Nu växer mina sinnens makt
   i fast förbund med gudars verk.
   Den vill bedöva tankens kraft,
   förvisa den till drömmens värld.
   Och när gudomligt väsen
   nu vill förena sig med själen,
   då måste mänskotanken
   få nöja sig med drömtillvaro.

   Andra augustiveckan (11 - 17 augusti):

   19. Att hemlighetsfullt innesluta
   det nyss mottagna i mitt minne,
   det skall bli målet för min strävan.
   Det gör, att egna krafter
   skall väckas i mitt inre
   och skapande ge mig mitt själv.

   Fjärde novemberveckan (24 - 30 november):

   34. Att hemlighetsfullt allt det gamla
   med nyfött vara får befruktas
   och känna detta i mitt inre:
   det gör, att världens krafter
   förenar sig med livets utanverk
   och skapande mig präglar in i världen.

   Andra februariveckan (16 - 22 februari):

   45. Nu tankens makt befästes
   i fast förbund med andens födsel.
   Fullständig klarhet skänker den
   i dunkel sinnesretning.
   Och när så själens rikedom
   med världens gång vill ena sig
   då måste sinnesuppenbarelse
   mottaga tankens ljus.

 

forstark-100.jpg - 2393 Bytes
"De förstärkta krafternas rektangel"
eller "frågerektangeln"
   Första juniveckan (1 - 8 juni):

   9. Bortglömmande min viljas egenhet
   uppfyller världens värme sommarlikt
   min ande och min själ.
   Att mig i ljus förlora
   det fordrar nu mitt skådande,
   och kraftfullt säger mig en aning:
   förlora dig, att du dig själv kan finna.

   Första augustiveckan (4 - 10 augusti)

   18. Kan jag utvidga själen,
   så att den sig förbinder
   med nyss mottaget ursprungsord?
   Jag anar, att jag kraft må finna
   att värdigt utgestalta själen,
   och bilda den till andens klädnad.

   Första decemberveckan ( 1 - 7 december)

   35. Kan jag förstå tillvaron,
   att den sig återfinner
   i själens skaparlust?
   Jag känner, att jag nu fått makt
   att ödmjukt införliva
   mitt eget själv med världens själv.

   Första februariveckan ( 2 - 8 februari)

   44. När jag får gripa nya sinnesintryck
   blir själens klarhet uppfylld -
   med tanke på fullbordad andens födsel,
   förvirrande av värld, som vill bli till -
   med mina tankars skaparvilja.

 

ursprung-100.jpg - 2407 Bytes
"Ursprungsordets rektangel"
   Andra juniveckan (9 - 15 juni)

   10.Till sommarlika höjder
   nu stiger solens väsen upp,
   tar med sig mina känslor
   och bär dem ut i rymdens vidder.
   Anande i mitt inre rör sig
   förnimmelse, som dovt vill säga mig,
   en gång skall du få inse:
   dig kände nu ett gudaväsen.

   Fjärde juliveckan (28 juli - 3 augusti)

   17. Så talar världens ursprungsord,
   som jag igenom sinnens portar
   fick leda ner i själens djup:
   så uppfyll nu din ande
   med mina världars vidder,
   att du en gång dig själv i mig kan finna.

   Andra decemberveckan (8 - 14 december)

   36. Ur djupet av mitt väsen talar,
   längtande att få uppenbaras,
   nu hemlighetsfullt världens ursprungsord:
   så uppfyll målen för ditt arbete
   med ljuset av min ande,
   att offra dig igenom mig.

   Fjärde januariveckan (26 januari - 1 februari)

   43. I vinterlika djup
   blir andens sanna väsen varmt.
   Det ger år världens sken
   ur hjärtats krafter makt att vara.
   Och världens köld nu trotsas starkt
   av själens eld i mänskans inre.

 

sommar-advent-100.jpg - 2153 Bytes
" Sommar-adventsrektangeln"
   Tredje juniveckan (16 - 22 juni)

   11. I denna sommartid skall du
   det visa budskapet förstå,
   helt hängiven åt världens skönhet
   din egen känsla genomleva:
   förlora sig kan mänskans jag
   och finna sig i världens jag.

   Tredje juliveckan (21 - 28 juli)

   16. Att i mitt inre hysa andens gåva,
   det fordras strängt av mina anor,
   att gudagåvor kan få mogna
   i själens grunder växande
   och ge åt självet rika frukter.

   Tredje decemberveckan (15 - 21 december)

   37. Att bära andens ljus i världens vinternatt
   är nu mitt hjärtas varma önskan,
   att själens frön kan lysande
   slå rot i världens grunder,
   och gudomsord i sinnesdunkel
   förklarande i tillvaron kan tona.

   Tredje januariveckan (19 - 25 januari)

   42. I detta vintermörker
   är det nu själens starka längtan
   att uppenbara egen kraft,
   att leda den igenom dunkelhet
   och anande i förväg känna
   ur hjärtats värme, sinnesuppenbarelse.

 

jul-midsommar-100.jpg - 2462 Bytes
"Jul-midsommarrektangeln"
   Midsommarstämning (23 - 29 juni)

   12. Världarnas skönhetsglans
   vill få mig att ur själens djup
   frigöra egna självets gudomskrafter,
   att de kan flyga genom världen;
   så jag får överge mig själv,
   endast förtroendefullt söka mig
   i världens ljus och världens värme.

   Andra juliveckan (14 - 20 juli)

   15. Jag känner som förtrollad
   i världens sken, hur anden väver.
   Det har i sinnesdunkel
   nu höljt mitt eget väsen
   att skänka mig den kraft,
   som, vanmäktig att uppstå ur sig själv,
   utgör mitt jag i sina gränser.

   Julstämning (22 - 28 december)

   38. Jag känner som befriad
   ett andens barn i själens famn.
   Det har i hjärtats klara ljus
   ur heligt världsord framgått,
   en hoppets himmelsfrukt,
   som jublande i världen växer
   ut ur mitt väsens gudomsgrund.

   Andra januariveckan (12 - 18 januari)

   41. Nu själens skaparmakt
   vill få mig att ur hjärtats djup
   i mänskolivet tända gudomskrafter,
   som kan ha riktig verkan
   och utforma sig själva
   i mänskokärlek och i mänskoverk.

 

kulmination-100.jpg - 2282 Bytes
"Kulminationsrektangeln" eller
"nyår - högsommarrektangeln"
   Femte juniveckan till första juliveckan (30 juni - 6 juli)

   13. Och vilar jag i sinneshöjder,
   så flammar ifrån andens eld
   ur djupet av min själ
   gudomligt sanningsord:
   i andens djup sök anande
   att finna dig i släkt med anden.

   Första juliveckan (7 - 13 juli)

   14. Hängiven sinnesuppenbarelse
   förlorade jag eget väsens vilja;
   och tankedröm, den tycktes
   bedövande nu röva bort mitt själv.
   Uppväckande dock närmar sig
   världstänkande i sinnesskenet.

   Femte decemberveckan (29 december - 4 januari)

   39. Hängiven andens uppenbarelse
   så vinner jag nu världens väsens ljus.
   Och tankekraft växer förklarande
   och ger mig så mitt själv tillbaka;
   uppväckande inom mig löser
   sig självkänsla ur tankens makt.

   Första januariveckan (5 -11 januari)

   40. Och vilar jag i andens djup,
   så fyller sig i själens grunder
   från hjärtats kärleksvärldar
   mitt egensinnes tomma sken
   med ursprungsordets flammokraft.

 

 


Jaerna Bridge - Järnabron    
www.antroposofi.org