Gemensam läkarmottagning i Järna   Doktorerna Anita och Wilhelm Jülke

för konventionell och antroposofisk medicin, akupunktur och manuell ryggbehandling, samt

specialistmottagning för barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapi, familjeproblem samt antroposofisk medicin.

Landstingsansluten allmänläkarmottagning sedan 30 år för konventionell och antroposofisk medicin samt akupunktur och manuell behandling av rygg och leder (kiropraktik).

Gratis för barn och ungdom samt för innehavare av frikort för läkarvård. Privat specialistmottagning för antroposofisk medicin, barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapi och familjeproblem.
 

    Dr. Wilhelm Jülke har sedan 30 år en landstingsansluten allmänläkarmottagning,
    numera gratis för barn och ungdom, gratis för innehavare av frikort, annars normalarvode 120 kr. 
    Allmänmedicin, antroposofisk medicin, klassisk akupunktur, kiropraktik.
    Dr. Anita Jülke Drufhagel öppnar privat specialistmottagning för antroposofisk medicin, psykoterapi, barn- och ungdomspsykiatri, familjeproblem.

Senast uppdaterad 021209

Webbyrån = antronet