Vi som öppnade gården våren 2006, 14 personer från Tyskland, Schweiz, Finland och Sverige.
Kristensamfundet
Sommargården
Davide Gotland
Upprustning 2006

Heidi lagade mycket och mycket god mat.


Gamla trappan tas bort.

Nya sängar sättes ihop.

Irene och Stine.


Två rum rustas med isolering och pannel.

Renata syr.

Frank bygger en ny trappa.


Invigning av trappan.......

på Uwe's födelsedag.


Tungt arbete.

Foto Arthur Ross/GuteBild 1-12 maj 2006