Antroposofi i praktiken, ur ett föredrag av
Rudolf Steiner den 24 sept 1919 i Stuttgart.Sök det verkligt praktiska materiella livet,
Men sök det så, att det inte bedövar er inför det andliga som är verksamt i det.

Sök anden,
Men sök den inte i översinnlig vällust, ur översinnlig egoism,

Utan sök den,
Därför att ni osjälviskt vill använda den i det praktiska livet, i den materiella världen.
Tillämpa den gamla grundsatsen:
     "Ande är aldrig utan materia, materia aldrig utan ande",
på så sätt att ni säger:

Vi vill göra allt materiellt i andens ljus,
Och vi vill söka andens ljus så,
Att det utvecklar värme för oss i vårt praktiska handlande.
Det andliga, som av oss förs in i materien,
     den materia, som bearbetas av oss till dess att den når sin uppenbarelse,
Genom vilken den frambringar det andliga ur sig själv;

Materien, som av oss mottar det andliga uppenbarat,
Det andliga, som av oss förs fram till materien,
De utgör den levande tillvaro, som kan ge mänskligheten verkliga framsteg,
De framsteg som även de bästa bara kan längta efter i de nutida själarnas djup.

Övers.  A.Z., Balder

 


Jaerna Bridge - Järnabron     antroposofi.org