Rudolf Steiner om oxen och "spindlar"

Här kommer ett par uttalande av Rudolf Steiner. Den första om galna ko-sjukan är saxad ut Medlemsbladet, Antroposofiska Sällskapet, juli 1996. Den andra texten, som skulle kunna förutse World Wide Web, återkommer då och då i antroposofiska diskussionsgrupper.

Den senaste tiden har det framgått med önskvärd tydlighet att animalisk föda till kor inte är att rekommendera. Inte för att antroposofer skulle komma på en sådan idé, allraminst biodynamiker. Men inte alla vet att Rudolf Steiner yttrat sig om frågan:

Sagt 13/1 1923 i ett föredrag för arbetarna på Goetheanum (finns i svensk översättning- Arbetarföredragen, band 2).


Följande är från ett föredrag den 13 maj 1921 (GA 204).


Läs mera på: Anthroposophischen Cyberspace på engelska och tyska.


Åter till Järnabron hemsida - http://www.antronet.se/