Kristensamfundets församling i Järna bygger en ny kyrka
11 juni 1999

 

 

Järnabron

Foto © Arthur Ross 11 juni 1999