Kristensamfundets församling i Järna bygger en ny kyrka
8 juni 1999

 

Järnabron

Foto © Arthur Ross 8 juni 1999