Kristensamfundets församling i Järna bygger en ny kyrka
7 september 1998

 

 

 

Järnabron

Foto © Arthur Ross 7 september 1998