Kristensamfundets församling i Järna bygger en ny kyrka.


Nuvarande kapellet i bakgrunden.
Många hjälper till att såga timmer och plank, gräva för fundamentet och gjuta byggblock av halm och lera.
Mot väster Saltå kvarn.

 

Halm blandas med lervälling

 

 
Halm indränkt med lervälling pressas till byggblock och läggs på tork.

Järnabron

Foto © Arthur Ross 11 juni 1998