Du kommer inte undan Ahriman

Uttalande av Rudolf Steiner ur GA 275,
Kunst im Lichte der Mysterienweisheit
(Konst i mysterievishetens ljus), 28 dec 1914:

"Och om någon längtar efter till exempel att ständigt dra sig tillbaka i ett rum med en färgläggning som är mycket behaglig för honom, där det helst inte finns några fabriker och ingen järnväg går förbi, för att på så vis dra sig helt tillbaka från det moderna livet, så finns det ändå fortfarande många, många andra vägar för att föra in den ahrimanska andligheten i hans själ. Han undandrar sig det moderna livet, men den moderna andligheten finner ändå tillträde till honom."


Järnabrons hemsida